Τον τερματισμό του τμήματος κινητής τηλεφωνίας ανακοίνωσε η LG Electronics Inc, μετά από έγκριση του ΔΣ της χθες, 5 Απριλίου, ο οποίος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου. Η εταιρεία θα εστιάσει στην ανάπτυξη πεδίων, όπως εξαρτήματα ηλεκτρικών οχημάτων, διασυνδεδεμένες συσκευές, smart homes, ρομποτική, AI, B2B λύσεις και άλλες πλατφόρμες και υπηρεσίες. Το υπάρχον απόθεμα κινητών τηλεφώνων LG θα συνεχίσει να διατίθεται προς πώληση, ενώ η εταιρεία θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και αναβαθμίσεις λογισμικού για καταναλωτές που ήδη διαθέτουν προϊόντα κινητής για συγκεκριμένο διάστημα ανάλογα με την περιοχή. Θα αξιοποιεί δε την τεχνογνωσία της σε τεχνολογίες σχετικά με το mobility, όπως το 6G, και άλλα επιχειρηματικά πεδία.