Σύμφωνα με σχετική λίστα του Corporate Knights

Η LG κατετάγη 44η στην πιο πρόσφατη έκδοση του περιοδικού Corporate Knights, ανεβαίνοντας επτά θέσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παρά τις δύσκολες επιχειρηματικές συνθήκες παγκοσμίως, η LG έχει αυξήσει τις επενδύσεις σε R&D ανά έτος, με μεγάλο μέρος αυτών των επενδύσεων να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων αγορών, καθώς και για την εύρεση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, η LG εντάχθηκε στην ετήσια επετηρίδα 2016 Sustainability Yearbook της RobecoSAM, λαμβάνοντας Χρυσή Διάκριση ως Industry Leader για την επίδοσή της στο τομέα της βιωσιμότητας.