Ένα καρτούν βοηθά τους χρήστες να αξιοποιούν τις δυνατότητες των Smart TVs

Για το λόγο αυτό και επειδή, όπως επισημαίνει ο Α. Κουτελός, για τις τηλεοράσεις LG στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απλότητα στην χρήση ώστε να δημιουργηθούν νέα standards για τις έξυπνες τηλεοράσεις, η LG δημιούργησε ένα χαρακτήρα καρτούν για να βοηθήσει τους καταναλωτές να ολοκληρώσουν εύκολα την εγκατάσταση της νέας τους τηλεόρασης, και να τη ρυθμίσουν ώστε να μπορούν αξιοποιήσουν χωρίς δυσκολία τις δυνατότητες που τους προσφέρει. Ο «BeanBird» είναι φιλικός και διασκεδαστικός και μέχρι στιγμής έχει πολύ καλά αποτελέσματα με χρήστες κάθε κατηγορίας, επισημαίνει η εταιρεία. Παράλληλα, η εταιρεία έχει εισάγει νέες καινοτομίες, με στόχο την εύκολη ρύθμιση, αλλαγή καναλιών και ανεύρεση υλικού από διαφορετικές πηγές.