Μέσω των προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης

(ΣΕΟΥΛ) Η ηγετική θέση της LG στην προσπάθεια για την κατασκευή και προώθηση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αναγνωρίστηκε από την αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος με τα το βραβείο «2014 Energy Star Partner of the Year-Sustained Excellence Award». «Η επίτευξη του σημαντικού αυτού ορόσημου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αφοσίωση των εργαζομένων της LG για την ενίσχυση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα των προϊόντων μας» ανέφερε ο Joon-ho Kim, Επίτιμος Αντιπρόεδρος και επικεφαλής του LG Quality Center.