Για το διάστημα από τις 16 Ιουλίου μέχρι τις 30 Ιουλίου, εθελοντές της Έλιξ με τη συμβολή του προσωπικού της LG Electronics Ελλάς, θα συμμετέχουν σε εθελοντικές περιβαλλοντικές δράσεις. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιήσουν καθαρισμό της παραλίας του Σχοινιά και ενημέρωση των λουόμενων.

Η Έλιξ καλλιεργεί την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την εθελοντική προσφορά από το 1987. Πραγματοποιεί  διεθνείς δράσεις εθελοντικής συμμετοχής με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση του πολιτισμού και την κοινωνική προσφορά.