Ηγέτιδα εταιρεία στην αγορά των υπηρεσιών επεξεργασίας λυμάτων

(ΣεοΥλ)  Η εξαγορά αποτελεί μέρος του πλάνου επέκτασης της LG στον κλάδο της επεξεργασίας υδάτων. Επιπλέον, η εξαγορά συγκεντρώνει τις προηγμένες δυνατότητες της LG στο μηχανικό σχεδιασμό, τις προμήθειες, τις κατασκευές και την παραγωγή μεμβρανών, με τις πρωτοποριακές υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης της Daewoo EMTEC.

Ο Young-ha, Lee, Διευθύνων Σύμβουλος της LG Electronics Home Appliance Company,  ανάφερε: «Η παγκόσμια αγορά επεξεργασίας υδάτων είναι μία τεράστια αγορά με περισσότερα από 430 δισ. δολάρια πωλήσεων που αναμένονται μόνο για αυτό το έτος. Με αναμενόμενο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στο 5%, εκτιμούμε ότι η επεξεργασία υδάτων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της μελλοντικής επιτυχίας της LG».