Συγκεκριμένα, με το Βραβείο Ανάπτυξης & Καινοτομίας διακρίθηκε ο Νίκος Καυκάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Καυκάς Α.Ε., με το Βραβείο Επίδοσης στον Διεθνή Οικονομικό Στίβο ο Αντώνιος Καράτζης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Καράτζη Α.Ε. και με το Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς η Ελληνική Πρωτοβουλία – The Hellenic Initiative. Στο πλαίσιο των Βραβείων Κούρος 2016 απονεμήθηκε, επίσης, τo ειδικό Βραβείο «Green Dreams» σε καινοτόμα επιχείρηση στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Το βραβείο απέσπασε η Νίκη Κουτσιανά, Πρόεδρος της Apivita. Οι βραβευθέντες αναδείχθηκαν με την υποστήριξη της KPMG.