Πρώτη ανακοίνωση της εταιρείας για τις εξελίξεις

Η ανακοίνωση αφορά μόνον στην κατάθεση της αίτησης στις 8 Ιουλίου και καμμία αναφορά δεν γίνεται σε οτιδήποτε άλλο έχει γραφτεί μέχρι στιγμής στα Μέσα, δηλαδή για τις αποχωρήσεις των επικεφαλής της εταιρείας, την έλευση κλιμακίου από το εξωτερικό που διαχειρίζεται την κατάσταση, κλπ.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Υποβάλαμε σήμερα αίτηση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας από το Δικαστήριο το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής για την Εταιρεία με βάση τα άρθρα 99-106 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας του Alter να καταβάλει το χρέος του προς την Εταιρεία, που στη συνέχεια προκάλεσε την ανάκληση των επιταγών που είχε εκδώσει η Εταιρεία προς τους προμηθευτές των συναλλαγών της με τον Alter, τις εταιρείες Modern Times και Terra.

Η Εταιρεία έχει υποβάλλει σχέδιο συνδιαλλαγής αναφορικά με τις επιταγές που εκδόθηκαν σε διαταγή των εταιρειών Modern Times και Terra καθώς η πληρωμή τους θα οδηγούσε πιθανότατα στην παύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η απόφαση αυτή έπεται της υποβολής αίτησης του Alter για προστασία με βάση το Άρθρο 99. Η υποβολή της σημερινής αίτησης αποσκοπεί στην προάσπιση των συμφερόντων των πελατών, προμηθευτών και εργαζομένων μας. Το σχέδιο συνδιαλλαγής που προτείνεται από την Εταιρεία θα της επιτρέψει να αναδιαρθρώσει το χρέος της που σχετίζεται με τις συναλλαγές της με το Alter και να συνεχίσει τις δραστηριότητές της».