Τη δικαστική οδό παίρνει η υπόθεση

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

«Όπως ήδη ανακοινώθηκε στις 8 Ιουλίου, η Leo Burnett υπέβαλε αίτηση ζητώντας από το Δικαστήριο το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής για την Εταιρεία σύμφωνα με τα Άρθρα 99-106 του Πτωχευτικού Κώδικα. Η απόφαση αυτή λήφθηκε ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του Alter να εξοφλήσει τις επιταγές που είχαν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρείας.

Περαιτέρω έρευνα ανέδειξε ότι η διοίκηση της Εταιρείας έχει εμπλακεί σε ορισμένες μη εξουσιοδοτημένες και παράνομες πρακτικές. Ως αποτέλεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απομάκρυνε τον κ. Πέτρο Βενέτη από την θέση του γενικού διευθυντή της Εταιρείας με άμεση ισχύ και υπέβαλε έγκληση εναντίον του για απιστία. Η Εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωμα να στραφεί δικαστικά εναντίον οποιουδήποτε τρίτου που συμμετείχε ή ενεπλάκη με τον οποιονδήποτε τρόπο στις πρακτικές αυτές. Η Εταιρεία δεν θα σχολιάσει περαιτέρω το θέμα μέχρις ότου αυτό να επιλυθεί από τα δικαστήρια.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Mathias Emmerich, διορίστηκε ως διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας. Η Publicis Groupe, ως μέτοχος της Εταιρείας, θα υποστηρίξει την Εταιρεία στην προσπάθειά της να ενεργήσει υπεύθυνα με σεβασμό στους πελάτες, εργαζομένους και τους συνδεόμενους με την Εταιρεία. Με το σκοπό αυτό, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα σε διαπραγματεύσεις απαραίτητες ώστε να της επιτραπεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές της υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες».