Μετά την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την περίοδο 2010-2020, η Lenovo εντάχθηκε στην πρωτοβουλία Science Based Targets Ιnitiative και έθεσε στόχους για τα επόμενα δέκα χρόνια οι οποίοι αφορούν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και πώλησής της. Οι νέοι στόχοι της εταιρείας για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, προβλέπουν μείωση των εκπομπών τύπου 1 και 2 στο μισό. «Η πανδημία αποκάλυψε πόσο πραγματικά διασυνδεόμαστε όλοι μας και έφερε στο προσκήνιο την επίδραση που έχουμε όλοι στον πλανήτη», δήλωσε η Mary Jacques, Director of Global Environmental Affairs and Senior Engineer Staff Member της Lenovo.