Διευκολύνοντας την επιχειρηματική επικοινωνία

Η νέα διαδικτυακή πύλη θα διαθέτει ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας και έναν χώρο ενιαίας εξυπηρέτησης για τους επιχειρηματικούς συνεργάτες, ώστε να λαμβάνουν τη βοήθεια και τις πληροφορίες που χρειάζονται. Καθιστά για τους συνεργάτες ευκολότερη και γρηγορότερη δυνατότητα να λαμβάνουν, αυτομάτως και σε ένα μέρος, ξεχωριστές τιμές για τους υπολογιστές και τους servers, βοηθώντας τους να ανταποκριθούν γρήγορα στις ευκαιρίες. Η επένδυση σε αυτή τη νέα διαδικτυακή πύλη τονίζει την αφοσίωση της Lenovo στο «πρώτο της κανάλι» στρατηγικής και βοηθά στη συγκέντρωση των συνεργατών σχετικών με το μάρκετινγκ, τη δικτύωση, τη διαχείριση και τις λειτουργίες κατάρτισης σε ένα μέρος, με μία μόνο είσοδο, απλή πλοήγηση και τα καλύτερα ηλεκτρονικά εργαλεία.