Η Λένα Πλαΐτη, μέχρι σήμερα Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Παπαστράτος, αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας Επικοινωνίας της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης, σημείωσε: «Από την πρώτη στιγμή της ένταξής της στην οικογένεια της Παπαστράτος, η Λένα αποδείχθηκε πολύτιμη συνεργάτιδα με στρατηγική σκέψη και σφαιρική γνώση τόσο των ΜΜΕ, όσο και των νέων, ψηφιακών τεχνολογιών.

Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου της ρόλου και της εύχομαι ολόψυχα κάθε καλό στα νέα καθήκοντά της».