Η LeasePlan Hellas στηρίζει τη ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας», με πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΕΚΕ. Η ενίσχυση του έργου αφορά τόσο στην κάλυψη των αναγκών της ΜΚΟ σε υλικά αγαθά, όσο και στην εθελοντική συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της στις δράσεις της ΜΚΟ.