Το Δίκτυο Κέντρων Νέων, «Connect Your City», στηρίζει η L’Artigiano, με στόχο να φέρει πιο κοντά τους νέους μέσω του εθελοντισμού, επιβραβεύοντάς τους με τα προϊόντα της. Το Δίκτυο έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και την ενεργοποίηση των νέων, μέσω του εθελοντισμού, των υπηρεσιών ψυχαγωγίας, της εκπαίδευσης και της προ-επαγγελματικής κατάρτισης. Παράλληλα, η εταιρεία θα επιβραβεύει όσους παίκτες αποδέχονται challenges με εθελοντικό, ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα με τις πίτσες της.