Η Lamda Development SA υπέγραψε, στις 20 Μαΐου, δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά του μειοψηφικού ποσοστού (31,7%) στη θυγατρική της Lamda Malls ΑΕ, το οποίο κατέχει η εταιρεία Wert Blue SarL, 100% θυγατρική της Värde Partners, έναντι τιμήματος 109 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του γ΄ τριμήνου του 2022, με την ολοκλήρωση των συμβατικών προϋποθέσεων που αφορούν κυρίως τις εγκρίσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρεία θα αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο της Lamda Malls ΑΕ, η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών των εταιρειών Lamda Domi SMSA και Pylaia SMSA, στις οποίες ανήκουν τα εμπορικά κέντρα Golden Hall και Mediterranean Cosmos, αντίστοιχα.

«Η εξαγορά αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας, η οποία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση όλων των υφιστάμενων εμπορικών κέντρων, καθώς και των νέων, υπό ανάπτυξη εμπορικών κέντρων στο Ελληνικό, κάτω από ένα διακριτό και ανεξάρτητο λειτουργικά όχημα και την περαιτέρω ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στον κλάδο των εμπορικών κέντρων στην Ελλάδα», δήλωσε ο Oδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development.