Τον συνολικό σχεδιασμό για τη ανάπλαση στο Ελληνικό, αλλά και τα έργα που θα ολοκληρωθούν έως το 2025, παρουσίασε η Lamda Development, στην τρίτη διαδικτυακή της παρουσίαση την Τρίτη 9 Νοεμβρίου. Το πάρκο, το νέο παραλιακό μέτωπο, οι υποδομές κοινής ωφέλειας, οι αθλητικές και πολιτιστικές αναπτύξεις τοποθετούνται στα έργα της πρώτης πενταετίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, η Lamda Development σχεδιάζει και θα χρηματοδοτήσει μία σειρά από έργα υποδομών κοινής ωφέλειας, αξίας άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Επίσης, πάνω από το 70% της συνολικής έκτασης των 6,2 εκατ. τ.μ., θα καλύπτεται από πάρκα, λίμνες, κήπους, κοινόχρηστους και υπαίθριους χώρους δραστηριοτήτων, ενώ στις οικιστικές περιοχές οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι θα ξεπερνούν το 50%. Το Πάρκο του Ελληνικού, μέρος του οποίου θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2025, θα εκτείνεται σε πάνω από 2 εκατ. τ.μ.