Στην ενέργεια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, «Share the Love», προχωρά η L’ Artigiano, με στόχο να στηρίξει, με τη βοήθεια του κοινού, τα παιδιά του οργανισμού «Κιβωτός του Κόσμου». Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές, με κάθε παραγγελία από το site ή το app της αλυσίδας, έως τις 9 Μαΐου, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το ποσό που επιθυμούν να προσφέρουν για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού. Επιπλέον, η L’ Artigiano δεσμεύεται να προσφέρει το διπλάσιο ποσό από αυτό που θα συγκεντρωθεί από τις δωρεές.