Προϋπολογισμού 120.000 ευρώ.

Η κυπριακή Εθνική Αρχή Στοιχημάτων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προβολής και επικοινωνίας της. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της προβολής και η αποδοτικότερη διάχυση του έργου και των δράσεων της Αρχής στους εμπλεκόμενους φορείς και στο ευρύ κοινό.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την ετοιμασία στρατηγικού σχεδίου επικοινωνιακής πολιτικής και προβολής μέσα από δραστηριότητες και εκστρατείες ενημέρωσης ή και άλλα μέσα, ετοιμασία και υλοποίηση πλάνου προωθητικών ενεργειών των κύριων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων/εκστρατειών της Αρχής, ενέργειες διάχυσης δελτίων Τύπου, εξασφάλιση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών φιλοξενιών εκπροσώπων της Αρχής στα ΜΜΕ και διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 120.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με καταληκτική προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 26/05/2020.