Δίκτυο επικοινωνίας με δημιουργικά γραφεία σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Με σημείο αναφοράς τη Θεσσαλονίκη, χτίζεται ένα δίκτυο επικοινωνίας με δημιουργικά γραφεία της Ευρώπης και της Αμερικής με σκοπό την ανάπτυξη και ανάδειξη του δημιουργικού προφίλ της πόλης.
Αυτήν την περίοδο προτεραιότητες της Kunst Creative Bureau αποτελούν οι συναντήσεις με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και ένας παράλληλος δίαυλος επικοινωνίας με ομίλους του εξωτερικού.