Προώθηση οίνων σε ΗΠΑ, Κίνα, Βραζιλία και Ρωσία

Το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προώθηση οίνων Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ σε τρίτες χώρες». Αντικείμενο είναι η προώθηση οίνων ΠΓΕ «Δράμα» για την τριετία 2021 – 2023, σε ΗΠΑ, Κίνα, Βραζιλία και Ρωσία. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 529.368 ευρώ με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 24/03/2021.