Ο ίδιος επισημαίνει: «Ίσως η μεγαλύτερη, από τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα μας, στη μετά κορωνοϊό εποχή, είναι η δομή του νέου μοντέλου ηγεσίας, που θα είναι σε θέση να οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην ορθή στρατηγική τους ανταπόκριση στα νέα δεδομένα. Επειδή δεν υπάρχει “πρότυπο” ηγεσίας, το οποίο να μπορούμε να υιοθετήσουμε και να προσαρμόσουμε στα δικά μας μέτρα, αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τους υπεύθυνους ηγέτες της νέας εποχής: α) η επανεξέταση του αξιακού συστήματος των εταιρειών τους, β) η αναθεώρηση των αντιλήψεών τους σε πληθώρα θεμάτων, και γ) οι πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμοσθούν για το κορυφαίο ζήτημα των προτεραιοτήτων της ηγεσίας σε μια “υπεύθυνη επιχείρηση”. H “υπεύθυνη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα” είναι η πυξίδα για τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στη μετά τον κορωνοϊό εποχή, με βασική προτεραιότητα την “υπεύθυνη ηγεσία”, που προβλέπει κρίσεις και είναι πιο κοντά στην κοινωνία από ποτέ». Περισσότερες πληροφορίες για τα Hellenic Responsible Business Awards στο www.responsiblebusiness.gr