Η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας του COVID-19, προχωρά σε πρωτοβουλίες τόσο για τη στήριξη φορέων της Δημόσιας Υγείας όσο και για την έμπρακτη ανταμοιβή των εργαζομένων της.

Παράλληλα, ενισχύει με bonus 400.000 ευρώ τους εργαζομένους της.

Η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας του COVID-19, προχωρά σε πρωτοβουλίες τόσο για τη στήριξη φορέων της Δημόσιας Υγείας όσο και για την έμπρακτη ανταμοιβή των εργαζομένων της. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ενισχύει τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με την παροχή αναγκαίου ιατρικού εξοπλισμού και επίσης προσφέρει καθημερινώς γιαούρτια για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι θα αποτελέσει αρωγό του νοσοκομείου και θα συνεχίσει να συνδράμει σε νέες ανάγκες που πιθανών προκύψουν, για όσο διάστημα χρειαστεί. Παράλληλα, η Διοίκηση της εταιρείας έχει προχωρήσει στη χορήγηση bonus στο προσωπικό της, συνολικού ύψους 400.000 ευρώ, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια όλων, που εν μέσω δύσκολων καιρών διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.