Ανάκαμψη στην αγορά παγωτού και ανθεκτικότητα στο γιαούρτι

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2021 έδωσε στη δημοσιότητα η γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι. Σύμφωνα με αυτά, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε 125,98 εκατ. ευρώ έναντι 112,90 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 11,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 15,86 εκατ. ευρώ έναντι 15,02 εκατ. το 2019. Επίσης, ανέφερε ότι, στο παγωτό, η Κρι Κρι κατατάχθηκε στη 2η θέση με μερίδιο σε όγκο 14,6% (στοιχεία Nielsen, Δεκέμβριος 2020), ενώ οι πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν κατά 12,9%. Επίσης, συνέχισε τα επενδυτικά της σχέδια με επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και κτίρια, οι οποίες ξεπέρασαν, το 2020, τα 10,2 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας παρατηρεί ότι, στην παρούσα συγκυρία, ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων αποδεικνύεται ανθεκτικός, ενώ, στον τομέα του παγωτού διακρίνει ισχυρή ανάκαμψη στα μεγέθη πωλήσεων.