Με επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κυκλική οικονομία, εστιάζοντας στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και στην παραγωγή ενέργειας από απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε τη Μονάδα Βιοαερίου για Παραγωγή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας αποκλειστικά από τα υγρά απόβλητα και παραπροϊόντα της βιομηχανίας -μια επένδυση ύψους 6 εκατ. ευρώ. Η μονάδα έχει δυνατότητα αναερόβιας επεξεργασίας έως 3.000 κυβικά λυμάτων ανά ημέρα και έως 200 κυβικά ορού γάλακτος ανά ημέρα.

Παράγει δε 500 κυβικά βιοαερίου ανά ώρα, ενώ η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια καλύπτει τις ανάγκες 2.000 νοικοκυριών και οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα μειώνονται κατά 350 τόνους.

Ας σημειωθεί ότι η εταιρεία σημείωσε, το 2021, πωλήσεις ύψους 135 εκατ. ευρώ, κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στους παραγωγούς γιαουρτιού στην Ελλάδα και τη 2η ως μάρκα στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, ενώ, όσον αφορά στην ελληνική αγορά παγωτού, βρίσκεται στη 2η θέση, με μερίδιο 15% (σε όγκο, Nielsen) και πανελλαδική διανομή.