Τη νέα της καμπάνια, με τίτλο «Οι Κραυγές», για λογαριασμό της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Μπορούµε, παρουσιάζει η Out to Lunch, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ηµέρας Ενηµέρωσης για την Απώλεια και τη Σπατάλη Τροφίµων, σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου.

Η καταπολέµηση της σπατάλης δεν συµβάλλει µόνο στη µείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας, που πλήττει τον πλανήτη, αλλά είναι ένας από τους τρόπους αντιµετώπισης της κλιµατικής κρίσης. Ο συνδυασµός των δύο αυτών προβληµάτων είναι στον πυρήνα της επικοινωνίας, που επιµελήθηκε η Out to Lunch.

Η πολυθεµατική καµπάνια, µε σειρά καταχωρίσεων και digital επικοινωνία, εµπνευσµένη από το έργο τέχνης «Η Κραυγή», έχει δηµοσιευτεί και επιλεχθεί ανάµεσα στις highlighted καµπάνιες στην πλατφόρµα Ads of The World αυτής της εβδοµάδας.