Η Kraft Paints, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζει για δεύτερη χρονιά μία ακόμα δράση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, Ομάδα Αιγαίου. Οι εθελοντές της Ομάδας Αιγαίου κατά τη διεξαγωγή του 27ου Διάπλου της, από 13 έως 24 Μαΐου, βρέθηκαν κοντά στους κατοίκους των μικρών και ακριτικών νησιών για τη διενέργεια προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, αλλά και την προσφορά ιατρικού εξοπλισμού, εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία και την υλοποίηση έργων υποδομής.

Ένα από τα έργα της Ομάδας Αιγαίου ήταν και η τοποθέτηση ράμπας για ΑμΕΑ στο νησί της Πάτμου, το οποίο υποστηρίχθηκε από την Kraft Paints. «Για την Kraft Paints, η κοινωνική προσφορά αποτελεί σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας και των αξιών της και η ενέργεια αυτή έρχεται να αναδείξει τη διαρκή προσπάθεια της εταιρείας να δημιουργήσει ένα πιο αισιόδοξο και φωτεινό αύριο για όλους, πάντα με γνώμονα τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών», αναφέρει η εταιρεία.