Την πρόθεσή της να επιτύχει μηδενική εκπομπή άνθρακα, έως το 2030, ανακοίνωσε η KPMG διεθνώς, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και την παροχή λύσεων για την κλιματική αλλαγή. Στην κατεύθυνση αυτή, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο οργανισμός προσυπέγραψε μια σειρά νέων κλιματικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένου του στόχου για 1,5°C, στοχεύοντας στην 50% μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030.

Επιπλέον, οι εταιρείες του έχουν δεσμευθεί για 100% ανανεώσιμο ηλεκτρισμό έως το 2022 στις board countries, και έως το 2030 για το ευρύτερο δίκτυο, καθώς και αντιστάθμιση τυχόν υπολειπόμενων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μέσω εξωτερικά πιστοποιημένων εθελοντικών αντισταθμίσεων άνθρακα, για υπόλοιπα που δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τις λειτουργίες και την εφοδιαστική αλυσίδα.