Έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει καταγράψει σε μια σειρά από δεσμεύσεις για τα ESG, τα οποία δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά το 2021, παρουσιάζει η KPMG International. Η πρωτοβουλία «KPMG: Our Impact Plan» περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός σε παγκόσμιο επίπεδο ευθυγραμμίζεται για να προωθήσει βελτιώσεις στους πυλώνες: Πλανήτης, Άνθρωποι, Ευημερία και Διακυβέρνηση.

Περιλαμβάνει δε τα πιο πρόσφατα δεδομένα της KPMG παγκοσμίως και καταγράφει την πρόοδο που επιτεύχθηκε με βάση τους δείκτες του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου (IBC) του Παγκόσμιου Οικονομικoύ Φόρουμ (WEF), στη διαμόρφωση των οποίων συμμετείχε ενεργά η KPMG.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την έκθεση, σημειώθηκε πρόοδος στις δεσμεύσεις για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου έως το 2030, δημιουργήθηκε και υιοθετήθηκε το νέο Συλλογικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότιμη Ένταξη, Συμπερίληψη και τη Διαφορετικότητα (IDE), ενώ ελήφθησαν νέες δεσμεύσεις για τη στήριξη της εκπαίδευσης και της οικονομικής ενδυνάμωσης.