Λύσεις για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στο cloud
Η KPMG International προχωρά σε παγκόσμια συνεργασία με την Amazon Web Services (AWS) για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων σε επιχειρήσεις για να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό τους στο cloud.

Η KPMG, ως Προηγμένος Συμβουλευτικός Εταίρος στο Δίκτυο Εταίρων της AWS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις που αφορούν στη στρατηγική, μεταφορά, διαχείριση κινδύνων, καθώς και στη νομοθεσία και συμμόρφωση, με στόχο να βοηθήσει οργανισμούς να διαχειριστούν την επιταχυνόμενη πορεία τους προς τη χρήση του cloud. Μεταξύ των διαθέσιμων επιχειρηματικών επιλογών που προσφέρει η KPMG στο AWS σήμερα περιλαμβάνονται λύσεις grid computing και due diligence πελατών.