Το εργαλείο αυτό δίνει στις οικογενειακές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις στρατηγικές τους προτεραιότητες και τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, και να συγκρίνουν τις «επιδόσεις» τους με αυτές άλλων οικογενειακών επιχειρήσεων, ανά κλάδο και ανά γεωγραφική αγορά, παγκοσμίως. Η πρόσβαση στο KPMG Family Business Dynamics Assessment είναι δωρεάν και η εγγραφή σε αυτό διέπεται από καθεστώς πλήρους εμπιστευτικότητας.

«Η πολυετής μας εμπειρία στο πεδίο των οικογενειακών επιχειρήσεων και οι εκτεταμένες συζητήσεις μας με μέλη επιφανών επιχειρηματικών οικογενειών στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν καθημερινά ότι κάθε οικογενειακή επιχείρηση είναι ξεχωριστή και απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Το KPMG Family Business Dynamics Assessment είναι σχεδιασμένο πάνω στη διεθνή τεχνογνωσία της KPMG και στην εξειδικευμένη μεθοδολογία της για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις οικογενειακές επιχειρήσεις», δηλώνει ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG.