Υποστηρίζει την πρωτοβουλία στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΚΕ που υλοποιεί

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τους θεσμικούς φορείς του ευρύτερου κλάδου της επικοινωνίας και σήμερα έχουν ενταχθεί σε αυτή και νέοι φορείς και επιχειρήσεις από τον ευρύτερο κλάδο της αγοράς καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις με δράσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό.

Η Κωτσόβολος σε πρώτο στάδιο θα προβάλει το μήνυμα της εκστρατείας μέσα από τις τηλεοπτικές της διαφημίσεις, ενώ θα συμπεριλάβει και το λογότυπο στο φυλλάδιο των προσφορών της καθώς και στην ιστοσελίδα της. Η εταιρεία έχει πρόθεση να στηρίξει και στο μέλλον με όποιο δυνατό τρόπο την πρωτοβουλία αυτή.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Dixons South-East Europe, Chris Matthews, δήλωσε: «Η εικόνα της Ελλάδας χρειάζεται μια αποφασιστική ώθηση σε αυτή τη συγκυρία και η συγκεκριμένη καμπάνια πιστεύω ότι αποτελεί μία πολύ αξιόλογη προσπάθεια έμπρακτης στήριξης της χώρας. Για το λόγο αυτό, η Κωτσόβολος θεωρεί υποχρέωσή της να συμβάλει ενεργά στην πρωτοβουλία. Εύχομαι και πιστεύω τα αποτελέσματα της καμπάνιας να ξεπεράσουν όλες τις προσδοκίες».