Η Κωτσόβολος, στο πλαίσιο της υποστήριξης και της εκπαίδευσης των εργαζομένων της, συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και προσφέρει ευκαιρίες σπουδών, τόσο στους ίδιους όσο και στα παιδιά τους.

Σε συνεργασία με το BCA College, η Κωτσόβολος παρέχει μία υποτροφία στο προσωπικό της για φοίτηση σε 4ετές προπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συνεχίσουν οι ίδιοι τις σπουδές τους ή να διαθέσουν την υποτροφία στα παιδιά τους. Η επιλογή θα γίνει από το BCA College, ακολουθώντας τα κριτήρια εισαγωγής όλων των φοιτητών στο κολλέγιο.

Όπως επισημαίνει, η Κωτσόβολος προωθεί την καινοτομία και θέτει την εξέλιξη των ανθρώπων της ως προτεραιότητα, γι’ αυτό έχει ενσωματώσει στη φιλοσοφία της τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της, αφιερώνοντας πάνω από 53.000 ώρες εκπαίδευσης με πάνω από 350 σεμινάρια το χρόνο, ενώ δημιούργησε δύο ειδικούς χώρους εκπαιδεύσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.