Στον τομέα των μετακινήσεων

Η επιλογή της Kosmocar Α.Ε.- Audi ως Μέγα Χορηγού στις μετακινήσεις, έγινε ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος προσφοράς χορηγιών που απηύθυνε το υπουργείο Εξωτερικών, για την κάλυψη των οργανωτικών αναγκών της Ελληνικής Προεδρίας. Η εταιρεία είχε επίσης αναλάβει αντίστοιχη χορηγία και στην προηγούμενη Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2003.