Εμφάνισε αύξηση μεριδίου αγοράς το 2013

Εγχώρια, στα σχέδια του ομίλου εντάσσονται νέα δυναμικά λανσαρίσματα, έντονες ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας στις στρατηγικές του κατηγορίες, καθώς και διαρκή ανανέωση της εικόνας της μάρκας στο κανάλι του φαρμακείου. Στο εξωτερικό, συνεχίζει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις αγορές προτεραιότητας, όπως Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Σκανδιναβία και Ρωσία, ενώ στην Αμερική με την πρόσφατη ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Βόρεια Αμερική, θα δραστηριοποιείται απευθείας στην συγκεκριμένη αγορά με στόχο την αποδοτικότερη ανάπτυξη της παρουσίας του. Παράλληλα με τη στρατηγική του, ο Όμιλος Κορρές παρουσίασε και τα οικονομικά στοιχεία του 2013, έτος το οποίο έκλεισε με αύξηση μεριδίου αγοράς φτάνοντας το 10,5%, θετικές ταμειακές ροές και ενδυνάμωση της παρουσίας του στις αγορές προτεραιότητας του εξωτερικού.