Για την ανακάλυψη πράσινων πρακτικών παραγωγής καλλυντικών

Πρόκειται για επιδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εστιάζει στην ανακάλυψη καινοτομικών πράσινων πρακτικών παραγωγής καλλυντικών με τεκμηριωμένο περιβαλλοντικά και ενεργειακά φιλικό προφίλ. Στο πλαίσιο της τετραετούς έρευνας, η Κορρές συνεργάζεται με 15 εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα από 7 χώρες της Ευρώπης.

Το Optibiocat έχει ως αφετηρία τη ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανίας φυσικών καλλυντικών, και αντικείμενο τους εστέρες, μία από τις πιο κοινές οικογένειες «συστατικών εργαστηρίου» που χρησιμοποιούνται για την απαλή υφή που προσδίδουν στο τελικό προϊόν, χωρίς ωστόσο να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Η έρευνα εστιάζει στη μελέτη μίας απόλυτα πράσινης παραγωγικής διαδικασίας που θα εξοικονομεί πόρους και ενέργεια, καταλήγοντας σε 100% φυσικούς εστέρες.