(ΛΑΝΓΚΕΝΧΑΓΚΕΝ) Με την επιφύλαξη της έγκρισης του ελέγχου συγχώνευσης η εξαγορά θα τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του 2012. Η εξαγορά της Charterhouse είναι μέρος της μελλοντικής στρατηγικής της Konica Minolta στην επένδυση στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης εκτυπώσεων. Η Konica Minolta σκοπεύει να συνδυάσει τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης με υπηρεσίες διαχείρισης μάρκετινγκ, καθώς και τις βελτιστοποιημένες υπηρεσίες εκτύπωσης, με συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικών διαδικασιών. Οι δύο θα συνδέονται και θα υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της Konica Minolta και από διαφορετικές ευκαιρίες στις λύσεις ροής εργασίας εγγράφων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Konica Minolta θα επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για τις ανάγκες εκτύπωσης των πελατών και θα ηγηθεί της ψηφιακής μετάβασης στο χώρο των εμπορικών εκτυπώσεων.