Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα για να αξιολογήσει εάν η Microsoft παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ συνδέοντας ή ομαδοποιώντας το προϊόν επικοινωνίας και συνεργασίας Teams με τις σουίτες Office 365 και Microsoft 365.

Η ανησυχία της Επιτροπής έγκειται στο γεγονός ότι η Microsoft μπορεί να καταχραστεί και να υπερασπιστεί τη θέση της στην αγορά λογισμικού παραγωγικότητας, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) για άλλα προϊόντα επικοινωνίας και συνεργασίας.

Η έναρξη επίσημης έρευνας δεν προδικάζει την έκβασή της.