Πρόκειται για στέλεχος με πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικής επικοινωνίας και προϋπηρεσία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, όπως Wind Hellas (ex Tellas), φαρμακευτική Roche και Enel Green Power στον τομέα της ενέργειας. Με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επικοινωνία -Master of Arts in Communication & Cultural Studies- η νέα υπεύθυνη επικοινωνίας της Unilever Hellas θα έχει υπό την εποπτεία της τα αντίστοιχα τμήματα 5 χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με στόχο, μεταξύ άλλων, να προωθήσει τα θέματα κοινωνικής ευθύνης, τομέα στον οποίο η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση.