Η Schneider Electric υποστηρίζει, βάσει των ευρημάτων νέας παγκόσμιας έρευνας που διεξήγαγε, ότι σχεδόν 9 στους 10 (86%) καταναλωτές πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους των λογαριασμών ενέργειας και η ατομική ευθύνη θα πρέπει να διαδραματίσει τον κυριότερο ρόλο στην κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα από τη μελέτη καταναλωτών προέκυψε ότι 7 στους 10 (72%) καταναλωτές θεωρούν προσωπική προτεραιότητα τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Περισσότεροι από τους μισούς (55%) θεωρούν σημαντική την αλλαγή στις κατοικίες τους, ώστε να παράγουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα, ωστόσο λιγότερο από το ένα τρίτο (31%) πιστεύουν ότι αυτό είναι πιθανό να συμβεί στην πραγματικότητα.