Από τις καθηµερινές αποφάσεις έως και τον µακροπρόθεσµο οικογενειακό προγραµµατισµό των γονέων επηρεάζει η κλιµατική αλλαγή, σύµφωνα µε παγκόσµια έρευνα της HP που διεξήχθη από τη Morning Consult.

Ειδικότερα, σε γονείς από Ινδία, Μεξικό, Σιγκαπούρη, Ηνωµένο Βασίλειο και ΗΠΑ, όπου διεξήχθη η έρευνα, βρέθηκε ότι 91% αυτών ανησυχεί για την κλιµατική κρίση, αναδιαµορφώνοντας τη ζωή και τις αγοραστικές τους συνήθειες, 53% ότι έχει επηρεάστει η απόφασή τους για την απόκτηση περισσότερων παιδιών και 43% ότι έχουν επανεξετάσει το ενδεχόµενο να εργαστούν σε µια εταιρεία µε βάση τη δέσµευσή της για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα.

Επιπλέον, 64% των γονέων προτιµούν προϊόντα από βιώσιµες πηγές και 60% δηλώνουν ότι οι βιώσιµες πρακτικές των εταιρειών παίζουν ρόλο στις αγοραστικές τους συνήθειες. Παράλληλα, 51% των γονέων πιστεύουν ότι οι εταιρείες έχουν «µεγάλη» ευθύνη στο να λογοδοτήσουν για τη δράση τους για το κλίµα, σε αντίθεση µε τους καταναλωτές 36%.