Η Κλαίρη Αντωνακάκη αποτελεί τη νέα Brand Manager Κορπή εισερχόμενη στο δυναμικό της Nestlé. Τα τελευταία 5 χρόνια συνεργάστηκε με την Coca-Cola Hellenic Bottling Company, με τελευταία της θέση αυτή της Junior Brand Manager Amita.