Στους εμπορικούς τομείς Professional Beauty και Retail Hair.

Η Coty Inc. προχώρησε στην υπογραφή υπομνήματος συμφωνίας με την παγκόσμια επενδυτική εταιρεία KKR, για την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου των εμπορικών τομέων δραστηριότητάς της, Professional Beauty και Retail Hair, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων Wella Professionals, Clairol, OPI, και ghd (αναφέρονται μαζί ως «Wella»), με προβλεπόμενη αξία 4,3 δισ. δολαρίων.

Η Coty θα προχωρήσει στη δημιουργία μίας αυτόνομης εταιρείας που θα περιλαμβάνει τα εμπορικά σήματα «Wella» και το πλήρες χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών σημάτων της, στην οποία η KKR θα αποκτήσει μερίδιο 60%, ενώ η Coty θα διατηρήσει το 40%. Η Coty θα διατηρήσει στην πλήρη ιδιοκτησία της την εμπορική δραστηριότητα του mass beauty στη Βραζιλία. «Είμαι βέβαιη ότι αυτή η συνεργασία θα φέρει νέες ευκαιρίες», ανέφερε η Αθηνά Νικολαΐδου, Γενική Διευθύντρια Coty Professional Beauty Greece.