Η Κοινωνία της Πληροφορίας ανέθεσε στην Κοινοπραξία “Space Hellas – KBI Impuls Hellas” το έργο “Ανάπτυξη Υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του Δημοσίου Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών με τη χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού Συστήματος Hellas Sat – ΔΟΡΥ”. Το έργο είναι του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.