Αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύντριας Επικοινωνίας

Ειδικότερα, θα είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων για τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία. Στα καθήκοντά της εντάσσονται ο σχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής της εταιρείας και η υποστήριξη του επιχειρησιακού της πλάνου, η διαχείριση προγραμμάτων και θεμάτων public affairs και community relations και η υποστήριξη του Investors Relations Program. Η Κατερίνα Βαράμη έχει εργαστεί στην IBM Ελλάδος σε θέσεις corporate communications & marketing, στη Civitas ως το 2007, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια ήταν Γενική Διευθύντρια της Re:public.