Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων εργάζεται συστηματικά και συντονισμένα, για τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων σε κάθε στάδιο της διατροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Ταυτόχρονα, προωθεί τρόπους έγκυρης πληροφόρησης με στόχο να στρέψει τους καταναλωτές προς την υιοθέτηση ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών, όπως η εφαρμογή του συστήματος αναγραφής των διατροφικών πληροφοριών για την Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη (GDAs) και η σύσταση της Επιτροπής Δεοντολογίας που αφορά στα Μέλη του.