Ανέλαβε Head of Retail Sales and Marketing

Προέρχεται από την NN Hellas, όπου ασκούσε καθήκοντα Διευθύντριας Marketing. Η Karina Pereira διαθέτει πολυετή και πλούσια εμπειρία στο χώρο του Marketing. Μεταξύ άλλων, έχει συνεργασθεί με την HTC όπου ασκούσε καθήκοντα Global Head of Partnership Activations, έχοντας ξεκινήσει ως Head of Marketing South Eastern Europe.