Το ενδιαφέρον και η ζήτηση των καταναλωτών για plant-based προϊόντα συνεχίζει να αυξάνεται και οι εταιρείες ανταποκρίνονται σε αυτήν την τάση, λανσάροντας νέα προϊόντα στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες έχουν ανάγκη να διαγνώσουν και να κατανοήσουν θέματα, όπως το ποιοι είναι οι καταναλωτές για τις διάφορες κατηγορίες των plant-based προϊόντων, ποιες είναι οι ανάγκες τους, τι ρόλο παίζουν οι Future Shapers καταναλωτές και τι καθιστά «έμπιστη» μία μάρκα στη κατηγορία, ώστε να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά τις ενέργειές τους. Η Kantar Ελλάδας, ανταποκρινόμενη σε αυτήν την ανάγκη, έχει σχεδιάσει ένα Syndicated ερευνητικό project, το οποίο θα δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και θα προσφέρει μια ολιστική κατανόηση των ευκαιριών που υπάρχουν στη συγκεκριμένη αγορά.