Τι θα καθορίσει το μέλλον της ψηφιακής διαφήμισης;

Η πιο βασική εξέλιξη που θα επηρεάσει την ψηφιακή διαφήμιση είναι το AI (Artificial Intelligence). Ήδη η σχέση μεταξύ των δύο γίνεται όλο και πιο ισχυρή εφόσον το AI είναι ένας βασικός παράγοντας βελτιστοποίησης των διαφόρων πτυχών της ψηφιακής διαφήμισης. Ποιες είναι οι πτυχές αυτές; Η Στόχευση του κοινού μέσα από την ανάλυση δεδομένων. Η Δημιουργία Περιεχομένου που είναι σχετικό με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Αποτέλεσμα αυτού είναι και η Εξατομίκευση του περιεχομένου. Ο Προγραμματισμός της διαφήμισης ώστε το περιεχόμενό της να προβληθεί στους χρήστες στον κατάλληλο χρόνο. Επίσης, το AI μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε tools με στόχο να εξασφαλίσουμε το brand safety, να αντιμετωπίσουμε το ad fraud, να έχουμε τη δυνατότητα μετρήσεων αλλά και analytics που μας οδηγούν σε καλύτερες προβλέψεις. Όσα ανέφερα βέβαια είναι η καλή πλευρά χρήσης του AI η οποία εξασφαλίζεται εάν και εφόσον όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ψηφιακή διαφήμιση, ακολουθούμε πιστά το όποιο νομοθετικό πλαίσιο ορίζεται σε διεθνές ή τοπικό επίπεδο.

Από τι θα εξαρτηθεί η επίτευξη cross media measurement;

Επιτακτική είναι πλέον η ανάγκη για μία ενιαία μέτρηση στην αγορά media. Απαραίτητη είναι η μέτρηση απόδοσης των καμπανιών σε όλα τα μέσα. Αυτή τη στιγμή γίνονται σοβαρές προσπάθειες διεθνώς σε Αμερική, UK αλλά και άλλες μεγάλες αγορές με τη συνεργασία φορέων όπως της WFA, πλατφορμών, publishers, agencies και φυσικά με τη συνδρομή μεγάλων εταιρειών ερευνών. Αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να ακολουθήσουμε και στη δική μας αγορά. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και να συνεισφέρουμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο να βρεθεί μία λύση ενιαίας μέτρησης.

Ποιος ο ρόλος των φορέων της αγοράς στην αναβάθμιση των στελεχών της;

Βασικός και πολύ σημαντικός, μέσα από συνεχείς ενημερώσεις για εξελίξεις και νέες τάσεις που σημειώνονται στη διεθνή αγορά. Θα πρέπει να γίνονται έρευνες στα μέλη της αγοράς ώστε να διαπιστώνεται πού υπάρχουν κενά ώστε να σχεδιάζονται κατάλληλα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα.