Η Kaizen Gaming έχει θέσει τους εργαζομένους της, στις 12 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, στο επίκεντρο κάθε επιχειρηματικής της απόφασης. Στην κατεύθυνση αυτή και με επίγνωση της αύξησης του κόστους ζωής, η εταιρεία προχώρησε στην παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας 1.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο.

Η Kaizen Gaming δημιούργησε, στη διάρκεια του 2022, 800 νέες θέσεις εργασίας. Η εταιρεία απασχολεί 1.500 εργαζόμενους, 31 διαφορετικών εθνικοτήτων και διατηρεί έναν ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης, στοχεύοντας να δημιουργήσει 1.000 ακόμα θέσεις εργασίας μέσα στο 2023.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν οι νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Kaizen Campus στο Μαρούσι, που θα στεγάσουν τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.