Εγκαινίασε πρόσφατα νέο κατάστημα στην Αργυρούπολη

Ο νέος χρόνος βρίσκει την Καυκάς με ένα ακόμη νέο σημείο πώλησης, το 69ο στην Ελλάδα και το 71ο συνολικά σε Ελλάδα και Κύπρο. Το νέο κατάστημα της εταιρείας στην Αργυρούπολη βρίσκεται σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αργυρούπολης και επιβεβαιώνει το πλάνο συνεχούς ανάπτυξης της Καυκάς παρά τις αντίξοες συνθήκες που επιφέρει η πανδημία. Στο νέο κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα B2C πωλήσεων, ενώ, παράλληλα, εξυπηρετούνται και καλύπτονται άμεσα κάθε είδους ανάγκες σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, είδη τεχνολογίας κτιρίων και λύσεις διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας που αφορούν τον βιομηχανικό, ξενοδοχειακό και επαγγελματικό τομέα.